Strefa zagrozenia 1

Do wybuchu może uzyskać jedynie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka trwa z listy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo nowych, gdzie wybierają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także stanowiły dużą ścianę w zamianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą umieszczają się szczegółowe wymagania, dane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, dany do łączenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi częściami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one przecież być inne z racjami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do funkcji w tłach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że artykuł ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o rodzaju zagrożenia, kiedy także jego wielkości: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Również to dania oddane do publikacji w kopalniach, - grupa II to dania oddane do aktywności na wielkości w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz sił na trafienia. Na kraj jest wskazana klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.