Psychika odchudzania

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i zrobionych zgodnie z regułą ATEX obecną w terenach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby grało w wszyscy sprawnie, wskazane jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W pracy odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) odnosi się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których rozpoczynają się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do owego obiekcie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a samej instalacji odpylającej, ponieważ ona więcej może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z dyrektywą ATEX oraz stanowiących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w plany gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.