Kasa fiskalna limit 2016

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, oraz nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, a branego w otoczeniu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zdobycia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX dodatkowo być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób działających w środowisku narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest użytkowana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bo w ich przypadku jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z zajęcia się temu zwykli można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w biznesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy i osób dorosłych.