Kasa fiskalna casio fe 810

Z kasami fiskalnymi znajdujemy się w jakimś sklepie lub supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie zakładana jest sprzedaż detaliczna. Tylko od początku. Co wtedy jest kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej też nazywane kasami rejestrującymi to nic innego jak urządzenie elektroniczne, dzięki któremu potrafimy zarejestrować obrót i kwotę podatku dobrego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, a dane o obrotach postrzegane są w obcej zabezpieczonej pamięci.

Dziś w Polsce kasy są zaopatrzone w myśl fiskalną o wartościach OTP (One Time Programming), które wskazane są unikalnym numerem, w jakiej na wykonanie doby sprzedaży zapisywane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego zapisuje się łączna kwota podatku i ceny brutto.

system gastro posProgram GASTRO POS Polkas Kraków

Podział kas fiskalnych.Ze powodu na budowę kasy rejestrujące daje się na naturalne kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, jakie są brane w kasach kwalifikują się i na dwa pierwsze systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy oraz program aplikacyjny spotykają się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy produktów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od produktów natomiast usług));- systemy bazujące na komputerze (w współczesnej kasie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna ma kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w ostatniej kasie przeprowadzane są przy pomocy programu aplikacyjnego zawartego na komputerze, który jeszcze steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma