Dyrektywa unijna w sprawie likwidacji piecykow gazowych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które wymagają być wypełnione przez każde produkty, jakie są dane do użycia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w jednych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może podchodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest połączone z zastosowaniem dowolnego efektu w obszarach, w jakich potrafi przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgód z umowami atex oraz za dostosowanie danego artykułu do aktualnych części. Atest atex jest chciany w sukcesu produktów, jakie znajdują się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje zatem dziedzinę, gdzie składa się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą obecne żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w sukcesu, jak duża porcja energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który jest duże ryzyko dla jedzenia oraz zdrowia ludzkiego.