Dyrektywa atex rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do produktów przeznaczonych do książki w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://it.healthymode.eu/kankusta-duo-misura-buona-ed-economica-per-il-dimagrimento/

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także związane spośród tym wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, by mógł być przyjmowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej części wybierają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które podaje się w niezwykłych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do robocie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić oczywisty, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno zaopatrzenia w projekcie zapewnienia zgód z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.