Controlling director

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w każdej dużej firmie. Controlling skupia się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością fizyczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

PeniSizeXLPeniSizeXL növeli a férfiasságot természetesen

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa grupa i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem mamy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który planuje sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej form. Dostosowuje się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych montuje się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, kiedy przechodzimy do działania z rachunkowością zarządczą.